Adviesprijslijst

(Prijzen geldig per 1 januari 2012.)

Deze prijslijst geeft u een overzicht van de prijzen van onze diensten. Voor een overzicht van kosten van geneesmiddelen verwijzen wij u naar www.medicijnkosten.nl.

Onderstaande consumentenprijzen (inclusief BTW) zijn van toepassing:

  • Indien uw zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met deze apotheek
  • Indien u niet verzekerd bent bij een Nederlandse ziektekostenverzekering
  • Bij het terhandstelling♦ van UR*-geneesmiddelen waarvan de vergoeding niet via het basispakket van de zorgverzekering wordt gedekt.

In andere gevallen gelden de prijzen die met de zorgverzekeraar zijn overeengekomen. Vergoeding door de zorgverzekeraar geschiedt op basis van de polisvoorwaarden. Lees daarom de voorwaarden en vergoedingen van uw zorgverzekering altijd goed door.

Diensten bij uitgifte van UR-geneesmiddelen Prijs
Standaarduitgifte Van toepassing op de terhandstelling van geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn (UR-geneesmiddel) als het geen weekuitgifte is. € 6,20
Weekuitgifte Wekelijks van toepassing op de terhandstelling van een UR-geneesmiddel in weekdoseerverpakking. € 3,40
Eerste uitgifte Toeslag voor de uitleg bij het eerste gebruik van een UR-geneesmiddel. (Alleen wanneer het betreffende geneesmiddel in de afgelopen 12 maanden niet eerder is gebruikt). € 6,20
Gewone bereiding Toeslag voor de bereiding van een UR-geneesmiddel. € 11,50
Bijzondere bereiding Toeslag voor een bijzondere bereiding van een UR-geneesmiddel (Uitsluitend van toepassing bij de verwerking van gevaarlijke stoffen of wanneer een geneesmiddel onder steriele omstandigheden moet worden gemaakt). € 91,30
Avond Nacht Zondag (ANZ) Toeslag per UR-geneesmiddel op een recept dat wordt aangeboden na 18.00 uur en voor 8.00 uur of op een zondag of nationale feestdag. € 12,40
Toeslag huisbezoek Toeslag die in rekening wordt gebracht als de zorg bij de patiënt thuis wordt uitgevoerd. Dit geldt niet voor bezorgen. € 12,40

 

Overige zorgverlening  
Medicatiecheck inclusief evaluatie met patiënt/huisarts Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek bij gebruik van meerdere UR-geneesmiddelen € 79,50
Instructie hulpmiddel bij UR-geneesmiddel Het geven van uitleg bij het gebruik van een hulpmiddel dat nodig is voor het juiste gebruik van een UR-geneesmiddel € 6,20
Farmaceutische begeleiding ziekenhuisopname Het op verzoek doorgeven van het gebruik van UR-geneesmiddelen van de patiënt bij opname in het ziekenhuis en het printen van een actueel medicatieoverzicht in overleg met de patiënt € 6,20
Farmaceutische begeleiding ontslag ziekenhuis Het op verzoek actualiseren van het patiëntendossier in overleg met de patiënt van het gewijzigde gebruik van UR-geneesmiddelen na opname in het ziekenhuis; inbrengen van waarneem-medicatie € 12,40
Voorlichting zelfmanagement Het individueel ondersteunen van patiënten in groepsverband door middel van informatiebijeenkomsten over UR-geneesmiddelen € 6,20
Advies farmaceutische zelfzorg Het op verzoek adviseren over het gebruik van een zelfzorgmedicijn in combinatie met UR-geneesmiddelen die de patiënt gebruikt of wil gaan gebruiken € 6,20
Advies geneesmiddelengebruik tijdens reis Het op verzoek verstrekken van advies over het gebruik en het bewaren van UR-geneesmiddelen tijdens een reis en in een ander klimaat € 6,10
Advies ziekterisico bij reizen Het op verzoek verstrekken van informatie over het gebruik van UR-geneesmiddelen in verband met ziekterisico bij reizen € 6,20
Niet terhandstellen Het in overleg met arts of patiënt weloverwogen niet ter hand stellen van een door een arts voorgeschreven UR-geneesmiddel € 6,20

♦) Terhandstelling: Alle zorg die uw apotheker en het team leveren nadat u uw recept hebt overhandigd. Uw apotheker of een assistente neemt het recept in ontvangst en controleert het middel en de dosering. Ook wordt gecontroleerd of het medicijn samengaat met eventuele andere medicijnen. U ontvangt het medicijn met een uitleg over gebruik en mogelijke bijwerkingen.
*) UR (Uitsluitend Recept): geneesmiddelen die alleen via een recept te verkrijgen zijn.