Ongeveer 150 patiënten met dubbele dosis AstraZeneca vaccin gevaccineerd

Op vrijdag 2 april hebben zo’n 150 van onze patiënten van 63 en 64 jaar per ongeluk een dubbele dosis vaccin van AstraZeneca toegediend gekregen. Het gaat om patiënten die voor half twaalf ’s morgens de vaccinatie hebben gekregen. Wij hebben na het ontdekken van deze fout onmiddellijk contact opgenomen met onder andere het RIVM om te vragen welke gevolgen deze fout voor de betrokken patiënten heeft.

Gelukkig blijken de gevolgen mee te vallen. Het enige is dat patiënten meer last kunnen hebben van klachten op de plaats van de prik zelf, zoals pijn en roodheid.

De kans op andere bijwerkingen die kunnen optreden, zoals koorts, spierpijn en andere griepachtige verschijnselen, is gelukkig niet groter dan bij de enkele dosis vaccin; dat geldt ook voor de zeer zeldzame bijwerking betreffende de bloedstolling.

Wij hebben alle patiënten gisteren gebeld om onze excuses aan te bieden en uitleg te geven over de, gelukkig beperkte, gevolgen. We hebben bijna iedereen kunnen spreken. Mensen die vragen hebben, of twijfelen of een klacht of symptoom het gevolg is van de vaccinatie, kunnen tijdens kantooruren contact opnemen met ons, en buiten kantoortijden met de huisartsenpost. De huisartsenpost is op de hoogte van dit incident. We hebben het incident ook gemeld bij het Bureau Landelijke Registratie Bijwerkingen (Lareb) en de Inspectie voor de Gezondheid en Jeugd (IGJ). We hebben uiteraard ook maatregelen genomen om herhaling te voorkomen.

Voor algemene vragen over corona en de vaccinaties kunt u terecht op de websites thuisarts.nl, rivm.nl en rijksoverheid.nl.

Laatste informatie over de coronavaccinaties

Mensen die aan de beurt zijn voor een coronavaccinatie krijgen daarvan automatisch bericht van de GGD, van de huisarts of van de specialist. Wij hebben geen enkele invloed op wie wanneer gevaccineerd wordt, of met welk vaccin u gevaccineerd wordt. Dat wordt landelijk bepaald, het heeft geen zin ons daar over te bellen.

Voor verdere informatie over de vaccinaties, de vaccins en dergelijke verwijzen wij u naar de websites van thuisarts.nl, rijksoverheid.nl en rivm.nl.

Alles over corona en onze praktijk

WIJ ZIJN GEWOON GEOPEND

Houdt u zich alstublieft aan de maatregelen van de overheid, des te sneller zijn we van de maatregelen af en wordt de zorg niet overbelast.

Contact met de praktijk

  • In verband met het Coronavirus verzoeken wij u om niet zonder voorafgaand overleg op de praktijk te komen, maar telefonisch contact met ons op te nemen. Om een afspraak te maken belt u 0172-236300.
  • Dragen van een mondkapje is VERPLICHT. Dat geldt ook in alle openbare ruimten en winkels. Op deze website leest u hier alles over. Dit gaat buiten de huisarts om, wij geven geen verklaringen hier over af. Indien nodig kunt u wel een afschrift van uw medisch dossier krijgen.
  • Er mag indien noodzakelijk slechts één begeleider mee komen met de patiënt waarvoor de afspraak is. Boventallige begeleiders dienen buiten te wachten.

Lees meer

  • 1
  • 2

Huisartsenpraktijk

  • Vooraanzicht
  • GroepsfotoOK
  • wachtkamer

Huisartsenpraktijk Prelude is een praktijk van zeven huisartspraktijken, gevestigd in een modern en goed geoutilleerd pand aan de Preludeweg te Alphen aan den Rijn. Wij willen optimaal georganiseerde huisartsgeneeskundige zorg van hoge kwaliteit verlenen aan de bij onze praktijk ingeschreven patiënten en eventuele passanten. Wij doen zo veel mogelijk onderzoek en behandeling in onze praktijk, zoals gehoortesten, half uur bloeddrukmetingen, oogonderzoek, onderzoek van moedervlekken, echografie, onderzoek naar hartritmestoornissen en ECG, sterilisatie van de man en reizigersvaccinaties. Daarnaast kunt u op afspraak (vanwege de coronamaatregelen is het NIET mogelijk zonder afspraak op werkdagen tussen 08.00-11.30 uur) op de praktijk uw bloed laten prikken. In ons pand zijn onder andere een apotheker, een psycholoog en een diëtiste werkzaam.

Ondanks het grote aantal huisartsen, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners en assistenten dat werkzaam is in Prelude, kunt u rekenen op een vertrouwde en persoonlijke sfeer.

Prelude is nauw verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Leiden. Dit betekent dat wij regelmatig deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende huisartsen en andere medewerkers worden opgeleid, werken ook artsen- en huisartsen-in-opleiding en stagiaires van de opleidingen tot doktersassistente, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige in onze praktijk.