De huidige situatie omtrent het Coronavirus

Het zal u niet zijn ontgaan dat het aantal besmettingsgevallen met het Coronavirus de laatste tijd is toegenomen. Dat zien wij ook terug in onze praktijk. We zien meer besmettingsgevallen en ook vaker mensen die ziek zijn geworden door het virus. Daarnaast zorgt deze situatie voor toegenomen drukte aan de telefoon. Er wordt door meer mensen gebeld, en we proberen meer klachten telefonisch af te handelen. Medewerkers van Prelude met klachten, ook al zijn deze gering, mogen niet komen werken. Deze uitval zorgt voor onderbezetting. Dit alles heeft tot gevolg dat onze praktijk niet altijd even makkelijk telefonisch bereikbaar is. We vinden dat erg vervelend voor u, maar dat kunnen we helaas niet veranderen.

Wat doen we in de praktijk voor uw veiligheid?

We hebben de spreekuren gespreid, zodat niet alle artsen tegelijkertijd om 8 uur met spreekuur beginnen. Het is van groot belang dat de wachtkamers niet vol raken, omdat we anders de anderhalve meter maatregel niet kunnen aanhouden. Dit heeft tot gevolg dat een aantal artsen al om 8 uur ’s ochtends begint met het telefonisch spreekuur. We hebben meer ruimte gecreëerd voor telefonische consultatie, en daarnaast kunnen we tegenwoordig ook beeldbellen met onze patiënten. De mogelijkheid tot mailcontact, (onder andere voor het doorgeven van uitslagen) via ‘Mijngezondheid.net’ of de app ‘MedGemak’, bestond al, en wordt nu dan ook meer gebruikt dan voorheen. Het is voor ons erg belangrijk dat mensen die mogelijk besmet zouden kunnen zijn met het Coronavirus niet naar de praktijk komen. Er mogen niet meer mensen in de praktijk aanwezig zijn, dan noodzakelijk. Wii verzoeken u daarom, indien mogelijk, alleen te komen, of anders het aantal begeleiders tot één te beperken. We verzoeken u om een mondkapje te dragen zolang u in de praktijk bent. Voor afspraken dient u níet langs te komen, maar telefonisch contact op te nemen, via telefoonnr. 0172-236300.

Wat te doen bij klachten (van de luchtwegen)?

Klachten van de luchtwegen zoals verkoudheidsklachten of hoesten komen veel voor in de huisartsenpraktijk. Meestal betreft het ‘gewone verkoudheden’, maar tevens kunnen ze wijzen op een besmetting met het Coronavirus. Onze assistentes hebben van ons opdracht gekregen om deze klachten goed uit te vragen, om te beoordelen of er bij u sprake zou kunnen zijn van een besmetting met het Coronavirus. Indien we denken dat dit misschien het geval is, dan zullen we proberen om uw vraag telefonisch af te handelen. Indien we denken dat u toch door een arts beoordeeld dient te worden, dan kunnen we u aanmelden bij de zogenaamde Coronaspoedpost in Leiderdorp. Dit is een afdeling binnen de huisartsenpost waar men in staat is om patiënten te zien met een mogelijke Coronabesmetting. Dit gebeurt dan door een arts of verpleegkundige in beschermende kleding.

Blik op de toekomst.

We verwachten dat deze situatie nog niet zo snel zal veranderen, maar het is zeker dat het voorbij zal gaan. Tot die tijd zullen we moeten roeien met de riemen die we hebben. We doen ons best om het serviceniveau van onze praktijk te laten zijn zoals u dat vroeger van ons was gewend, maar we realiseren ons goed dat dit niet altijd haalbaar is. We hopen dat u hiervoor begrip hebt. Voor alle informatie over het Coronavirus, het testbeleid en dergelijke verwijzen wij u naar de informatie op www.thuisarts.nl.

De medewerkers van Huisartsenpraktijk Prelude.

Huisartsenpraktijk

  • Vooraanzicht
  • GroepsfotoOK
  • wachtkamer

Huisartsenpraktijk Prelude is een praktijk van zeven huisartspraktijken, gevestigd in een modern en goed geoutilleerd pand aan de Preludeweg te Alphen aan den Rijn. Wij willen optimaal georganiseerde huisartsgeneeskundige zorg van hoge kwaliteit verlenen aan de bij onze praktijk ingeschreven patiënten en eventuele passanten. Wij doen zo veel mogelijk onderzoek en behandeling in onze praktijk, zoals gehoortesten, half uur bloeddrukmetingen, oogonderzoek, onderzoek van moedervlekken, echografie, onderzoek naar hartritmestoornissen en ECG, sterilisatie van de man en reizigersvaccinaties. Daarnaast kunt u op afspraak (vanwege de coronamaatregelen is het NIET mogelijk zonder afspraak op werkdagen tussen 08.00-11.30 uur) op de praktijk uw bloed laten prikken. In ons pand zijn onder andere een apotheker, een psycholoog en een diëtiste werkzaam.

Ondanks het grote aantal huisartsen, praktijkverpleegkundigen en -ondersteuners en assistenten dat werkzaam is in Prelude, kunt u rekenen op een vertrouwde en persoonlijke sfeer.

Prelude is nauw verbonden aan de vakgroep Huisartsgeneeskunde van de Universiteit Leiden. Dit betekent dat wij regelmatig deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek. Omdat wij het belangrijk vinden dat er voldoende huisartsen en andere medewerkers worden opgeleid, werken ook artsen- en huisartsen-in-opleiding en stagiaires van de opleidingen tot doktersassistente, praktijkondersteuner en praktijkverpleegkundige in onze praktijk.