Behandelinformatie

nhgfolders30 minuten en 24 uurs bloeddrukmeting

Soms is het eenmalig meten van de bloeddruk niet genoeg om de diagnose hoge bloeddruk te stellen of om de behandeling goed vorm te geven. In dat geval zal uw huisarts in overleg met u besluiten tot een 30 minuten of een 24 uurs bloeddrukmeting.

De 30 minuten meting gebeurt in de praktijk. In een rustige kamer krijgt u 30 minuten een bloeddrukband om uw arm en wordt autamtisch elke vijf minuten uw bloeddruk gemeten. Soms vindt daarna alsnog een 24 uurs meting plaats, dat gaat in overleg met uw huisarts.

Bij de 24 uurs bloeddrukmeting krijgt u van de assistente een band om uw arm, die verbonden is met een klein kastje. Dat draagt u 24 uur, waarna de resultaten worden uitgelezen in de praktijk. Uw huisarts belt u zo snel mogelijk terug om de resultaten met u te bespreken.

Overigens weten we dat de meest betrouwbare meting de thuismeting is. Tegenwoordig koopt u voor 60-80 euro een goede bloeddrukmeter voor thuis. Op thuisarts.nl kunt u lezen hoe u betrouwbare bloeddrukmetingen doet.

Dermatoscopie

Enkele huisartsen zijn getraind in de zogenaamde dermatoscopie. Met behulp van de dermatoscoop, een speciaal vergrootglas, kunnen huidafwijkingen zoals moedervlekken beter worden beoordeeld. Zo kunnen we enerzijds (mogelijke) vormen van huidkanker beter opsporen, en anderzijds onnodige verwijzingen naar de dermatoloog voorkomen.

ECG (hartfilm) en ritmemeting

Wij kunnen zelf hartfilms maken in de praktijk. Dit gebeurt uitsluitend na een afspraak met uw eigen huisarts. Het maken van een ECG zonder klachten, en zonder advies van uw huisarts, is zinloos.

We kunnen ook zelf  Holter - en eventrecoder onderzoek doen. Daarmee kunnen we hartritmestoornissen opsporen. U krijgt enkele plakkers op uw borst geplakt en krijgt voor een of meer dagen een kastje mee naar huis, dat u na de onderzoeksperiode weer inlevert op de praktijk. Na enkele dagen volgt de uitslag, uw huisarts overlegt met u hoe u deze te horen krijgt.

Gehooronderzoek

In onze praktijk kunnen we eenvoudig gehooronderzoek doen om een beeld te krijgen van een eventueel gehoorprobleem. Dit onderzoek gebeurt uitsluitend nadat u een afspraak met uw huisarts heeft gemaakt.

Longfunctieonderzoek

In onze praktijk wordt op verzoek van de huisarts of de praktijkverpleegkundige longfunctieonderzoek verricht. Dat gebeurt bij mensen met een (verdenking op) chronische longaandoening.

Oogonderzoek

Wij hebben de mogelijkheid om uitgebreid oogonderzoek te doen. Dokter Gebel voert dit onderzoek uit. U wordt voor het onderzoek door de eigen huisarts, praktijkverpleegkundige of de assistente verwezen. Als de opticien u adviseert naar de oogarts te gaan en u bent niet onderzocht door een optometrist, komt u ook voor oogonderzoek bij dokter Gebel. Diabetespatiënten zonder netvliesafwijkingen die voorheen door de oogarts gecontroleerd werden, worden voortaan door op de praktijk gecontroleerd. De praktijkverpleegkundige of de assistente maakt netvliesfoto's die door een van de speciaal opgeleide huisartsen beoordeeld worden. Via uw praktijkverpleegkundige of huisarts krijgt u de uitslag. We werken nauw samen met de oogartsen van het Alrijne Ziekenhuis.

Reizigersadvisering

Onze praktijk is bevoegd tot het geven van reizigersadviezen en reisvaccinaties. Dokter de Boer en dokter Smid hebben hiervoor een speciale aantekening. Elders op deze site leest u hier meer over.

Spiraaltjes en implantatiestaafjes inbrengen

De meeste huisartsen in de praktijk brengen zelf anticonceptiespiraaltjes en implantatiestaafjes in. Sommige huisartsen verwijzen u hiervoor naar een meer ervaren huisarts in de praktijk.

Sterilisatie bij de man

In onze praktijk voert dokter Pleij ook sterilisaties bij mannen uit. Dokter Pleij heeft veel ervaring met deze kleine ingreep; hij doet deze ingreep sinds 1990 meerdere malen per week. Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen of een afspraak maken met uw eigen huisarts. U kunt hier een folder downloaden met meer informatie over de ingreep.

Urineonderzoek

U kunt als u vermoedt dat u last heeft van een blaasontsteking, uw urine tussen 08.00-11.30 en 13.30-16.30 uur inleveren bij de praktijk. Lever de urine in in een schoon potje (heeft u geen urinepotjes thuis: vraag om een gratis potje bij de assistente aan de balie). Het beste is een zogenaamde gewassen plas in te leveren. Maak de uitgang van de urinebuis eerst goed schoon met water. Plas het eerste beetje in het toilet, plas daarna in het potje en plas de rest weer uit in het toilet.

Voorzie het potje van uw naam en vul het vragenformulier in: klik hier.

Teledermatologie

In de praktijk hebben we de mogelijkheid om foto´s te maken van een huidafwijking en deze ter beoordeling op te sturen aan de huidspecialist, de dermatoloog. De huisarts zal daar in overleg met u toe besluiten als niet duidelijk is om welke huidaandoening het gaat, of indien de behandeling niet voldoende werkt. Daarmee voorkomen we dat u moet wachten op een bezoek aan de dermatoloog, en voorkomen we in veel gevallen een verwijzing naar het (dure) ziekenhuis.