Maak een afspraak

LEES DIT EERST VOOR U EEN AFSPRAAK MAAKT:

  • Niet geschikt voor ernstige of spoedeisende klachten (bel ons dan gewoon op!). Als u zich op dit moment erg slecht voelt, of als u twijfelt of een afspraak noodzakelijk is graag bellen met de assistente.
  • U kunt alleen een afspraak plannen bij de huisarts waar u ingeschreven bent als patiënt. Als uw eigen arts afwezig of op vakantie is, bel dan met ons om een afspraak bij een waarnemende arts.
  • Als u voor de betreffende klacht eerder bij een arts bent geweest, is het belangrijk dat u bij dezelfde arts een afspraak maakt.
  • S.v.p. één klacht per 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben? Maak dan een dubbele afspraak.
  • Voor afspraken bij de praktijkverpleegkundigen en POH-GGZ dient u telefonisch een afspraak te maken.
  • Voor kleine ingrepen, zoals een chirurgische ingreep of het inbrengen van een spiraaltje, dient u telefonisch een afspraak te maken.
  • Voor het maken van een uitstrijkje kunt U uitsluitend afspraak bij de assistente maken. Afspraak bij een huisarts kan alleen telefonisch.
  • LET OP: op de website zijn alle afsprakentijden beschikbaar, dus bellen geeft u geen grotere kans op een afspraaktijd.