Suggestie-/klachtformulier huisartsenpraktijk

Uw mening is erg belangrijk voor ons!

Suggesties zijn altijd welkom. U kunt suggesties mailen aan praktijk@huisartsenprelude.nl of gebruik maken van onderstaand formulier.

Als u onverhoopt klachten heeft over onze bereikbaarheid, de bejegening door een van de medewerkers of over iets anders, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij uw eigen huisarts kenbaar te maken. U kunt ook een mail sturen met uw klacht. Uw klacht wordt altijd behandeld door een interne klachtencommissie, die bestaat uit een huisarts, een assistente en een praktijkondersteuner. U krijgt binnen vier weken na het indienen van de klacht antwoord.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088 0229190.

Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

Ten aanzien van dit formulier:

- Het is mogelijk om anoniem een suggestie of klacht bij ons in te dienen. Invullen van uw personalia is dus niet verplicht.
- Heeft u ideeën voor of opmerkingen over deze website, gebruik dan het algemeen contactformulier.

Ongeldige invoer

Wat is uw naam?

Ongeldige invoer

Dit lijkt geen geldige geboortedatum te zijn. Toegestaan zijn cijfers en de tekens - en /.

(Uw geboortedatum vermelden is handig, zodat we makkelijk het juiste medische dossier erbij kunnen zoeken.)

Dit lijkt een ongeldig e-mailadres te zijn.

U heeft een ongeldig telefoonnummer ingevoerd.

Wat wilt u laten weten en voor wie is uw bericht bedoeld?

Geef s.v.p. aan of het een suggestie betreft of een klacht.

U dient een vakje aan te kruisen.

U bent uw bericht vergeten.

Geef s.v.p. aan of, en zo ja hoe, u een terugkoppeling wilt ontvangen naar aanleiding van uw bericht.