Vragenlijsten

Hier treft u regelmatig vragenlijsten aan. U dient deze uitsluitend in te vullen als uw zorgverlener u daar om gevraagd heeft.

Enquête hartvaatziekten

U bent bereid te zijn om de vragenlijst via internet in te willen vullen. Hartelijk dank. Dat is voor ons erg makkelijk, en scheelt ons tijd bij het verwerken van de antwoorden.

De vragenlijst die we u vragen in te vullen is lang. Het is een vragenlijst die op vele plaatsen wordt gebruikt, en die bewezen heeft waardevolle uitkomsten op te kunnen leveren. Wij hopen dan ook dat u de gehele vragenlijst invult. Dit zal ongeveer 20 minuten in beslag nemen. De vragenlijst wordt anoniem en vertrouwelijk verwerkt.

Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. Het wel of niet meedoen aan dit onderzoek heeft géén gevolgen voor de zorg die u krijgt.

Mocht u toch nog vragen hebben over de enquête dan kunt u contact opnemen met Leny van der Wal, praktijkverpleegkundige bij huisartsenpraktijk Prelude, tel. 0172-236300.

Open de enquête